Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

1 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

23 lutego 2021
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Przetarg nieograniczony na zadanie Zaprojektowanie i wykonanie ekranu akustycznego pełniącego również rolę pomnika oraz tablic informacyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji III części zadania pn. „Realizacja ...".

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) oddział Muzeum Piaśnickie w Wejherowie, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie i wykonanie ekranu akustycznego pełniącego również rolę pomnika oraz tablic informacyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji III części zadania pn. "Realizacja rozbudowy z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego.

30 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na zadanie Zaprojektowanie i wykonanie ekranu akustycznego pełniącego również rolę pomnika oraz tablic informacyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji III części zadania pn. „Realizacja ...".