Biuletyn Informacji Publicznej. Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.- zmiana z dnia 27.11.2020 r.

27 listopada 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.-zmiana z dnia 27.11.2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.- zmiana z dnia 27.11.2020 r.

 

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

 

 

Liczba porządkowa Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto w PLN Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 „Realizacja rozbudowy z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym do niej terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego” Pierwszej części zadania- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe wewnątrz budynku oraz na przyległym do niego terenie. roboty budowlane Przetarg nieograniczony 261500,00 pierwszy
2 Drugi etap zadania: Realizacja rozbudowy, z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica, wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie: A) stan surowy inwestycji wraz z windą osobowo-towarową, B) prace wykończeniowe i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15100000,00 czwarty
3

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Drugi etap zadania: Realizacja rozbudowy z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego” z podziałem na 5 części:

1 część: branża budowlana

2 część: branża sanitarna

3 część: branża elektryczna

4 część: branża teletechniczna

5 część: nadzór konserwatorski
usługa Przetarg nieograniczony 240000,00 czwarty
4 Drugi etap zadania: Realizacja rozbudowy, z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica, wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie: Zaprojektowanie i wykonanie ekranu akustycznego – pełniącego również rolę pomnika wraz z czterema tablicami informacyjnymi przed siedzibą Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2430000,00 czwarty
5 Projekt wykonawczy wystawy stałej w Villi Musica, docelowej siedzibie Muzeum Piaśnickiego, przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie z opcjami usługa Przetarg nieograniczony 153000,00 czwarty
6 Dodruk publikacji: „Las Bogów”, „Przewodnik historyczny” J. Chałka-Grabowska wer. pl, „Przewodnik po Muzeum” wer. pl., niem., ang., fran., „Znani-nieznani. Historie ludzi w numerach zapisane” usługa Przetarg nieograniczony 15000,00 drugi
7 Wydruk wraz z dostawą katalogu „Stutthof 8/9 maja 1945 r. Historia i pamięć” usługa Przetarg nieograniczony 12000,00 drugi
8 Druk i dostawa publikacji "Zeszyty nr 8 (18)",„Dorośli odbierają wydarzenia inaczej. Wspomnienia młodocianych więźniów obozu Stutthof", "Dwie godziny w listopadzie. Wizyta Heinricha Himmlera w obozie Stutthof 23 listopada 1941", "Przewodnik po Muzeum" wersja hiszpańska, "Przewodnik. Informator historyczny" wersja polska usługa Przetarg nieograniczony 22000,00 czwarty

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Stutthof w Sztutowie
Data utworzenia:2020-11-27
Data publikacji:2020-11-27
Osoba sporządzająca dokument:Karolina Misiaszek-Pazdykiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Karolina Misiaszek-Pazdykiewicz
Liczba odwiedzin:252